FOTO’S | Nagenieten van concert Birds & Brass

Jan Rodenhuisplein 3 Franeker - Het evenement Birds & Brass is zaterdag gehouden in de Trije in Franeker.

Bij het concert stond de vogel centraal. In totaal kwamen elf blaasorkesten uit alle uithoeken van Waadhoeke bij elkaar in Franeker. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. Het publiek werd omgeven door muziek en vogelgeluiden, wat van alle kanten kwam; men werd dan ook omringd door de orkesten, die met Sytze Pruiksma een overweldigend concert gaven. Een drietal muziekstukken werden door alle orkesten en Sytze Pruiksma gezamenlijk gespeeld, andere stukken door ieder orkest zelf. En ook Sytze Pruiksma stond garant voor een aantal solostukken. Al deze muziekstukken werden aaneengeregen tot één geheel door samenklanken van alle orkesten met elkaar. Rond de 250 toehoorders konden zich geheel mee laten voeren door muziek en vogelgeluiden. Soms waanden zij zich op het platteland of op het Wad met zijn karakteristieke vogelgeluiden, soms werden zij meegevoerd door de muziek. Een aantal reacties uit het publiek was: Overweldigend, mooi, een bijzondere ervaring, hier hadden nog meer mensen van moeten genieten, ontroerend, soms zat ik met mijn ogen dicht te luisteren en te genieten.

Experimenteel

Niet alleen voor het publiek was het een bijzondere ervaring; ook voor de meeste orkesten was dit een unieke beleving. Het was dan ook een experiment, waarvoor de Waadhoekekorpsen samenwerking hebben gezocht met projectleider en muzikant Sytze Pruiksma. Zelfs na een paar gezamenlijke repetities was het voor de meeste muzikanten nog onvoorstelbaar hoe mooi het resultaat tijdens het concert zou zijn. Veel mensen zullen niet direct kiezen voor het spelen van klankstukken en waren dan ook aangenaam verrast dat dit zo'n overweldigend effect kon hebben.

Mienskip

De elf korpsen komen uit alle hoeken van de nieuw te vormen gemeente de Waadhoeke en waren voor het eerst bijeen in deze bijzondere setting. Zij hebben hiermee het begrip 'Mienskip' tot realiteit gemaakt. De korpsen hopen hiermee een goede start gemaakt te hebben voor samenwerking in de toekomst. De korpsen die meededen, waren: CMV de Bazuin (Tzummarum) en Brassband Tzum (Tzum) o.l.v. Marten Miedema; MV Advendo (Deinum, Boksum, Blessum) o.l.v. Jorrit Laverman; CMV Burdine St.Annaparochie, (Froubuurt) o.l.v. Pieter Bosma; Muzykfereniging Opmaat (Berltsum) o.l.v. Tjipke Pasma; MV Harmonie (Beetgum) o.l.v. Christina vd Bijl; Chr. Brassband Blaast de Bazuin (Oude- en Nieuwebildtdijk) o.l.v. Paulus de Jong; Stedelijk Muziekcorps Harmonie (Franeker) o.l.v. Luc Feikens; Chr. Fanfarekorps Concordia (Welsrijp) o.l.v. Sjoerd de Boer; MV Ons Genoegen (Marsum) o.l.v. Douwe Veenstra; CMV Excelsior (Oudebildtzijl eo) o.l.v. Johan Postma; Marten Miedema als centrale dirigent en de andere dirigenten hebben er met elkaar voor gezorgd dat de muziek in goede banen werden geleid, waardoor het mooi geheel werd.

Kening fan de Greide

Bird& Brass is een onderdeel van Kening fan de Greide, die aandacht vraagt voor ons prachtige weidevogellandschap. Dit is inmiddels een snelgroeiende beweging van verontruste burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, natuurbeschermers, etc. Zij werken samen aan een breed gedragen aanpak voor een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaat met natuur, biodiversiteit en genietende mensen. (Foto's Rene den Engelsman)