Ridders van Friesland slaan kampement op in Wijnaldum

WIJNALDUM - De Ridders van Friesland slaan zaterdag 14 oktober hun kampement op in Wijnaldum.

Dat doen zij tussen 11.00 en 15.30 uur.op het plein bij de zitbank aan de Buorren. Er wordt dan getoond hoe de mensen in die tijd werkten, aten en vochten.

De ridders doen de geschiedenis na door een kampement in te richten met een tent, meubels en kookgelegenheid. Ook geven zij uitleg over wapens, vechten zij duels uit en zijn er gratis workshops zwaardvechten voor kinderen.

Diezelfde dag kunnen vondsten die zijn gedaan op de terp in Wijnaldum worden bezichtigd in de consistorie achter de kerk. De kerk zelf is op verzoek te bekijken.