Aanleg rotonde bij gevaarlijke splitsing N393 en N398

N398 Stiens - Koninklijke Sjouke Dijkstra realiseert in opdracht van de provincie Friesland een rotonde waar nu de T-splitsing N393 en N398 is.

Sinds de opening van N398 in 2014 hebben er op het kruispunt meerdere ongevallen met slachtoffers plaatsgevonden. Hoewel het verkeer hinder ondervindt van de werkzaamheden, verloopt de doorstroming goed. Ter plekke geldt een snelheid van maximaal vijftig kilometer per uur. (Foto's Aise van Beets)