Astrid van Dieken: 'Zorgappartementen geeft mantelzorgers adempauze'

Prinses Beatrixstraat 1 Franeker - Zorgorganisatie Patyna bij Saxenoord in Franeker kent sinds een half jaar vier compleet ingerichte zorgappartementen voor tijdelijk verblijf.

Toch zijn deze nog relatief onbekend bij de doelgroep. Ook bij Martenahiem in Tzum zijn sinds een klein jaar twee van dergelijke zorgappartementen in gebruik. De zorgappartementen zijn gevestigd in kamers waar anders echtparen in verbleven. Omdat dat tegenwoordig minder vaak voorkomt, wilde men een andere invulling geven aan deze appartementen. ,,Dat vonden wij zonde en we wilden iets met de appartementen doen. Vandaar dat we nu er nu 24-uurs zorg in aanbieden”, zegt Astrid van Dieken, medewerker zorginzet bij Patyna en verantwoordelijk voor de zorgappartementen bij Saxenoord en Martenahiem. De kamers worden ook gebruikt voor ouderen die aan moeten sterken na ziekte of ziekenhuisopname. De huisarts verwijst in veel gevallen daarin door. Ook kan het zorgappartement gebruikt worden als bijvoorbeeld door dementie de zorg thuis van één van de partners heel zwaar wordt. De mantelzorgers wordt zo ontlast. Wie gebruik wil maken van een zorgappartement moet wel van de verzekering of gemeente (WMO) een indicatie hebben. Daarnaast mag het verblijf maximaal zes weken duren. In uitzonderlijke gevallen kan dat langer. ,,Dat gaat in overleg met de verzekeraar.” Naast dat Martenahiem en Saxenoord de zorgappartementen hebben, kan er ook gebruik worden gemaakt van dagbesteding om mantelzorgers te ontlasten.

‘Kunt overbelast raken’

Van Dieken: ,,Je kunt als mantelzorger op een gegeven moment overbelast raken. Terwijl we juist mantelzorgers moeten koesteren. Daarom is het mooi dat er zorgappartementen zijn en zij tijdelijk de zorg over kunnen dragen. Daarnaast kan het een stap zijn naar een eventueel definitief verblijf. Er heerst toch vaak een wat negatieve gedachte bij een verzorgingshuis. Als mensen hier tijdelijk verblijven kunnen ze ervaren hoe prettig het is om hier te wonen.” Martenahiem en Saxenoord gaan bekendheid geven aan deze zorgappartementen door een brochure die bij zorgaanbieders zoals huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten komt te liggen.

Contact

Astrid van Dieken is te bereiken via: 0517-396641. (Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s HoogMedia)