Tresoar-medewerker Siem van der Woude geeft lezing over geschiedenis Klooster-Lidlum

OOSTERBIERUM - Oud-Oosterbierumer Siem van der Woude geeft vrijdag 3 november een lezing over het Klooster-Lidlum. Het is de eerste lezing van het seizoen 2017/2018 van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

Van der Woude, verbonden aan Tresoar, gaat onder andere in op de kroniek die de kloostermonnik Sibrandus Leo schreef over alle abten. Ook de geschiedenis in het kader van de politieke ontwikkelingen in Friesland en de opkomst en ondergang van het kloosterwezen komt aan bod.

De lezing is in dorpshuis It Mienskar aan de Buorren 27 in Oosterbierum en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.