Gezamenlijke aanpak om digitaal pesten aan te pakken

FRANEKER - Er komt een voorlichtingscampagne voor leerlingen en ouders van de AMS en RSG Simon Vestdijk omtrent de aanpak van digitaal pestgedrag.

De campagne is een samenwerking tussen het jongerenwerk, de AMS, de RSG Simon Vestdijk en de politie Franeker. De gemeente Franekeradeel ondersteunt de campagne. Volgens het jongerenwerk verspreidt jeugd via internet kwetsend materiaal of zeggen ze kwetsende dingen over medeleerlingen. Om dat een halt toe te roepen wordt de voorlichtingscampagne gehouden. Vorig jaar deed een groep havisten van de AMS in opdracht van het jongerenwerk van De Skûle Welzijn en in het kader van het maken van een profielwerkstuk onderzoek naar digitaal pestgedrag onder leerlingen van de AMS. De uitkomsten van dat onderzoek komen overeen met de landelijke cijfers. De voorlichtingsdagen zijn op maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober voor de leerlingen van het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs in Franekeradeel. Met behulp van theatergroep Smoar, de inzet van een voorlichtingsbus van de politie en een workshop van het jongerenwerk wordt er interactief invulling aan gegeven. Ouders zijn welkom op maandag 30 oktober vanaf 19.30 in de AMS. De voorlichting voor de ouders is een afspiegeling van het programma voor de jeugd. Hoewel de RSG Simon Vestdijk een eigen invulling zegt te willen geven aan een ouderavond, zijn belangstellenden welkom op de avond van de AMS. Aanmelden kan tot en met donderdag 26 oktober via r.hiemstra@deskule.nl.