Stemwijzer voor gemeenteraadsverkiezingen online

FRANEKER - De stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november staat online.

Kiezers uit de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke kunnen de stemhulp gebruiken. Op 1 januari vormen zich drie nieuwe gemeenten in Friesland. Waadhoeke ontstaat door een fusie van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Winsum en Wjelsryp uit de gemeente Littenseradiel. Vanwege de gemeentelijke herindeling zijn de gemeenteraadsverkiezingen vervroegd naar 22 november. De rest van Nederland stemt op 21 maart 2018. Na de verkiezingen kunnen de drie nieuwe gemeenten na de herindeling meteen hun gemeenteraad installeren. Naast de online StemWijzer is er ook papieren versie beschikbaar. Dat is de Sticker StemWijzer. Die wordt ingezet op bijvoorbeeld politieke markten. Kiezers kunnen dan stickers plakken achter stellingen op een formulier. Als alle stickers geplakt zijn, wordt het formulier gescand en volgt het stemadvies. De Stemwijzer staat hier.