Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan willen via petitie verbetering verkeerssituatie afdwingen

FRANEKER - Bewoners van de wijken Kaatsersbuurt en het Sexbierumerplan zijn de petitie Stop de Verkeersoverlast gestart.

De petitie moet een halt toeroepen aan de verkeersoverlast die zou zijn ontstaan na de totstandkoming van het War en Keningspark. ,,Vanwege de enorme toename van gemotoriseerd verkeer inclusief vrachtverkeer komt de veiligheid en de gezondheid van bewoners in gevaar, evenals het woongenot”, zeggen de initiatiefnemers namens de Wijkraad i.o. Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan. ,,Het ongenoegen over de onveiligheid, het verkeerslawaai en de uitlaatgassen is, mede nu er een wijkvisie in de maak is, aanleiding geweest om een petitie te starten.”

‘Verbetering realiseren’

Het doel van de petitie is een verbetering te verkrijgen van de huidige situatie. ,,Dat moet gebeuren door de ontsluitingsfuncties te minimaliseren, zodat er weer veiligheid, rust en woongenot komen die onze woonwijken verdienen.” De verkeersproblemen bedragen volgens de petitie: snelheid van constant gemotoriseerd verkeer, veiligheid, fietsers die uit angst op de stoep rijden, mensen die niet durven over te steken, onveiligheid voor spelende kinderen en scholieren, gezondheid (uitstoot fijnstof/geluidsoverlast/hinder en slaapverstoring) en aantasting leefmilieu en woongenot. Dat betreft vooral de straten: Thomas de Grootstraat, Pim Mulierstraat, Michiel Miedemastraat , Rinze Werkhovenstraat, Troelstrastraat en de Sexbierumerweg.

Wijkvisie

‘Hoe droomt u uw wijk in de toekomst?’ Daarmee daagde Accolade in het najaar van 2016 huurders en buurtbewoners van de Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan uit. De handschoen is door een aantal wijkbewoners opgepakt. Samen met wijkmedewerkers van Accolade en Welzijnswerk De Skûle Welzijn zeggen de buurtbewoners te zijn begonnen met het voorbereiden van een visie op de toekomst van deze wijken. Omdat de Kaatsersbuurt en het Sexbierumerplan qua structuur en opbouw veel op elkaar lijken komen ze samen met één wijkvisie. Zij zeggen daarmee de gemeente Franekeradeel goed duidelijk te willen maken dat het ,,de wijkbewoners ernst is en dat met de wijk wordt meegewerkt aan breed gedragen en deugdelijke oplossingen van de beschreven verkeersoverlast.” Meer informatie via bpl@home.nl.