Brandweerkorpsen Franeker en Harlingen moeten tweede tankautospuit afstaan aan Veiligheidsregio Fryslân

FRANEKER/HARLINGEN - De brandweer van Franeker en Harlingen, verliezen net als een aantal andere Friese korpsen hun tweede tankautospuit.

Dat is besloten na overleg tussen de Friese gemeenten verenigd in de Veiligheidsregio Fryslân. De tweede tankautospuit, de standaard brandweerwagen, wordt beschikbaar gesteld voor alle korpsen en gelden straks als reservevoertuigen. De brandweerkazernes zijn er namelijk tegenwoordig voor heel Friesland. Doordat alle kazernes één tankautospuit overhouden en taken en specialismen worden herverdeeld over de vijfenzestig Friese posten moet dat een besparing opleveren van ongeveer 350.000 euro. Hoewel gemeenten bang zijn dat door het wegvallen van de tweede takspuitauto de verplichte aanrijtijden niet meer worden gehaald, spreekt de Veiligheidsregio Fryslân dat tegen. Volgens hen wordt dat opgelost door de nieuwe werkwijze waarbij ,,korpsen op elkaar passen.”

Grootwatertransport

Hoewel Franeker een tankautospuit moet afstaan, komt daar een een grootwatertransport voor terug. Verder levert volgens burgemeester Van Zuijlen het nieuwe dekkingsplan van de brandweer over de hele provincie een betere spreiding van materieel op. ,,En dus ook een effectievere inzet van dat materieel. We gaan erop vooruit. Niet op achteruit."