Bezoekers De Hertog kunnen straks veilig oversteken via zepbrapad

FRANEKER - De werkzaamheden voor de aanleg van een zebrapad op de Hertog van Saxenlaan ter hoogte van gezondheidscentrum De Hertog starten maandag 23 oktober.

Bezoekers aan het gezondheidscentrum parkeren nu vaak aan de overkant. Daardoor moeten zij tussen het rijdende verkeer door oversteken. Met de komst van een zebrapad moet het oversteken veiliger worden. Sinds de inrichting van de Hertog van Saxenlaan wordt er volgens de gemeente Franekeradeel geklaagd over slecht over kunnen steken bij het gezondheidscentrum. Project AMS Leerlingen van de Anna Maria van Schurman voerden rondom de veiligheid bij De Hertog een project uit. Daarbij werden interviews afgenomen onder medescholieren die ter hoogte van de Hertog oversteken en ook onder bezoekers van De Hertog. De conclusie van het project en de interviews was dat de ondervraagden blij zouden zijn met het plaatsen van een zebrapad. Ook de Wijkraad van de Professorenbuurt heeft zich steeds ingezet voor een veilige oversteek.