Nieuwe brug Dongjumervaart krijgt vorm

Professor Loréstraat Franeker - De voltooiing van de nieuwe brug over de Dongjumervaart bij Bloemketerp is bijna gereed.

Op 30 oktober wordt de brug afgebouwd, nadat de vervanging ervan begon op 16 oktober. Vorige week al vonden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het inrichten van het werktrerrein en het plaatsen van borden die de omleidingsroute aangeven. De omleidingsroute geldt sinds 23 oktober. De brug is de hele week afgesloten voor fietsers en voetgangers. In die periode wordt de brug gesloopt en wordt de nieuwe brug geplaatst. (Foto's Marcel Teensma)