FOTO’S | Wijkraad Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan presenteert ‘opfrisser naar de toekomst’ aan wethouder Bekkema

FRANEKER - De wijkraad Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan heeft vrijdag in Sjaerdemastate haar wijkvisie overhandigd aan wethouder Bekkema van de gemeente Franekeradeel. Dat gebeurde onder toeziend oog van diverse wijkbewoners.

In de wijkvisie staat de toekomst van de Kaatsersbuurt en het Sexbierumerplan beschreven. Het moet een einde toeroepen aan de verkeersoverlast die er volgens de wijkraad is in beide wijken. Ook sociale aspecten, wonen en overlast en de openbare ruimte komen er in aan bod. De onderwerpen zijn tot stand gekomen na een buurtbijeenkomst op 12 juni. De huidige wijkraad is toen bij alle deelnemers persoonlijk langsgegaan om hen hiervoor uit te nodigen. Uiteindelijk kwamen er ruim zeventig buurtbewoners af op de bijeenkomst in de Toermalijn. Wethouder Bekkema was daar destijds eveneens bij aanwezig. Onder andere het ervaren van overlast door zwerfvuil, hondenpoep, verkeer en geluidsoverlast door bijvoorbeeld groenonderhoud kwamen daarbij op tafel. Naar aanleiding van de bijeenkomst is ondertussen ook een petitie gestart die een halt moet toeroepen aan de verkeersoverlast die zou zijn ontstaan na de totstandkoming van het War en Keningspark. Naast de knelpunten kwam ook naar voren dat de inwoners uit beide wijken de leefbaarheid meestentijds als positief ervaren. ,,Dat willen we graag zo houden. Daarbij liggen alle punten ons even na aan het hart. De wijkvisie is een opfrisser naar de toekomst”, aldus de leden van de wijkraad, die de wijkvisie als titel meegaven: ‘Samen is de sleutel tot resultaat’. De wijkraad zelf kwam tot stand nadat Accolade en De Skûle Welzijn in de herfst van 2016 buurtbewoners uitdaagden om mee te helpen aan de leefbaarheid in hun wijken.

‘Thomas de Grootstraat prioriteit’

Wethouder Bekkema liet na het in ontvangst nemen van de wijkvisie weten dat de afgelopen acht jaar de verkeerssituatie in de dorpen in de gemeente Franekeradeel is geherstructureerd om overlast aan te pakken. ,,Nu zijn de wijken in Franeker aan de beurt om te worden aangepakt. Daarbij staat de Thomas de Grootstraat bovenaan onze prioriteitenlijst. Het is daarnaast aan de nieuwe gemeente Waadhoeke om verdere invulling te geven aan de wijkaanpak”, aldus Bekkema, die in het midden liet wanneer die straat onder handen wort genomen. Ook liet de wethouder weten blij te zijn met de wijkvisie. ,,Als gemeente hebben wij gesprekspartners nodig die gedragen worden door buurtbewoners, om zaken te kunnen aanpakken. Wel is de wijkvisie te laat ingediend om nog mee te kunnen worden genomen in de raadsvergadering van december. Die vergadering staat in het teken van lintjes uitdelen en afscheid nemen.” Bekkema: ,,Wel gaan wij als college iets vinden van de wijkvisie en zetten dat op papier. Het presenteren aan de raad lukt deze periode helaas niet meer. Dat is zeer jammer. Ik was namelijk zeer onder de indruk van de bijeenkomst in juni. Ik ben dan ook van mening dat dit soort zaken zeer positief is. Ook op weg naar Waadhoeke. Wijken en Franeker als geheel moeten er in mijn ogen namelijk voor zorgen dat ze straks niet raken ondergesneeuwd bij de ruim veertig dorpen in de nieuwe gemeente. Want hoe je het ook wendt of keert, Franeker blijft tocht de trekker van Waadhoeke.”

Terugkoppeling

Op 14 november is er vanaf 19.30 uur een terugkoppelingsavond in de Toermalijn in Franeker. Aanmelden kan via bpl@home.nl. Zie www.wijkvisiefraneker.nl. (Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Joachim de Ruijter)