Contouren zebrapad 'Abbey Road' bij gezondheidscentrum De Hertog worden zichtbaar

Hertog Van Saxenlaan 36 Franeker - De werkzaamheden voor de aanleg van een zebrapad op de Hertog van Saxenlaan ter hoogte van gezondheidscentrum De Hertog zijn vandaag gestart.

Er is in elk geval tot en met vrijdag een stremming. Dan wordt er door Martijn Nicolai, Ieme van der Veen, Wybren Talsma en Tjeerd van der West hard gewerkt aan de aanleg van de oversteekplaats. Bezoekers parkeren nu vaak aan de overkant. Daardoor moeten zij tussen het rijdende verkeer door oversteken. Met de komst van een zebrapad moet het oversteken veiliger worden. Sinds de inrichting van de Hertog van Saxenlaan wordt er volgens de gemeente Franekeradeel geklaagd over slecht over kunnen steken bij het gezondheidscentrum.

Project AMS

Leerlingen van de AMS voerden rondom de veiligheid bij De Hertog een project uit. Daarbij werden interviews afgenomen onder medescholieren die ter hoogte van de Hertog oversteken en ook onder bezoekers van De Hertog. De conclusie van het project en de interviews was dat de ondervraagden blij zouden zijn met het plaatsen van een zebrapad. Ook de Wijkraad van de Professorenbuurt heeft zich steeds ingezet voor een veilige oversteek.