Huurdersvereniging Franeker en Bewonersraad overhandigen manifest aan politiek

FRANEKER - De huurdersvereniging Franeker en de Bewonersraad willen politici bewegen om de huur ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen betaalbaar te houden. Daarnaast zeggen zij zich in te zetten voor levensloopbestendige woningen.

Om de politiek te overtuigen van hun plannen, wordt woensdag 1 november een manifest aangeboden aan de gemeente Franekeradeel. Dat gebeurt om 16.30 uur in Sjaerdemastate in Franeker. Dan zijn onder andere SAM Waadhoeke en Gemeentebelangen van de partij. Wie er namens de gemeente aanwezig zal zijn, is nog onduidelijk.

,,Wij willen dat de politiek zich realiseert dat huren niet ongelimiteerd kunnen worden verhoogd”, zegt Marinus Duyzer, voorzitter van de Huurdersvereniging Franeker, die een groot deel van de huurwoningen in Franekeradeel vertegenwoordigt.

De Bewonersraad, die ook aanwezig is, zet zich in voor een goede betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van huurwoningen in Friesland voor personen die niet zijn aangesloten bij een huurdersvereniging.

Iedereen is welkom bij de gratis bijeenkomst in Sjaerdemastate.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)