Werkgroep Franeker Reformatiestad houdt minisymposium in De Doelen

FRANEKER - De werkgroep Franeker Reformatiestad houdt vrijdag 10 november vanaf 14.30 uur een minisymposium in Grand Café De Doelen.

Het thema van het symposium is ‘De moed om vrijuit te denken!’. Sprekers zijn burgemeester Van Zuijlen en Michiel van Bussel en Lodewijk Nell, beiden lid van de Franeker Kunst Stichting. De sprekers gaan in op de identiteit van Franeker als universiteitsstad en stad van vrije denkers. Zowel de geschiedenis, als het heden komen daarin aan bod. Ook is er ruimte voor een dialoog. Na afloop is er een rondleiding door de Martinikerk. Die staat onder leiding van door Johan Oudendag. Vervolgens is er een borrel in De Doelen. Het symposium staat onder leiding van dagvoorzitter Lútsen Kooistra. De toegang is gratis. De koffie is voor rekening van de organisatie. De borrel is voor eigen rekening.