Sketches Froukje en Joukje op gezamenlijke afdelingsavond Vrouwen van Nu Franekeradeel en Barradeel

OOSTERBIERUM - De dames Froukje en Joukje uit Hindeloopen zijn woensdag 15 november te gast bij de gezamenlijke afdelingsavond van de Vrouwen van Nu Franekeradeel en Barradeel.

Vanaf 19.45 uur staan er in It Mienskar in Oosterbierum sketches uit de oude doos op het programma. De ‘vissersvrouwen’ Froukje en Joukje en zitten dan op de leugenbank van Hindeloopen.

Er geldt entree voor niet-leden van de Vrouwen van Nu. Die is inclusief koffie of thee.