INGEZONDEN | 'Ho-even'

MENAAM - Bertus Buren uit Menaam stuurde een inegzonden brief naar aanleiding van de Stileven van Ate de Jong in de Franeker Courant van 8 november.

Hieronder de tekst van Buren. In de Franeker Courant van 8 november jl. verhaalt verhaalt Ate de Jong van zijn ‘held’ Anja Meulenbelt die gelovig is geworden. Die noemde hem dom omdat hij niet gelooft. Ate reageerde dat hij het jammer vindt dat helder denkende mensen in zoiets vaags als een god gaan geloven. Anja verwijderde hem daarop uit haar Facebook waarop Ate zich afvroeg of dat nu ‘christen-dom’ is. Ik geloof dat ze beiden gelijk hebben en een christen behoort dat in elk geval te erkennen. (Tekst Bertus Buren)