Waadhoeke start met begrotingsoverschot van bijna 1,2 miljoen euro

FRANEKER - De nieuwe gemeente Waadhoeke start met een begrotingsoverschot van bijna 1,2 miljoen euro. Dat geld wordt besteed aan het maken van nieuw beleid.

De totale belastingopbrengst is voor Waadhoeke ongeveer gelijk aan wat er dit jaar door de huidige gemeenten werd geïnd.

,,Voor individuele inwoners of bedrijven kunnen er natuurlijk wel verschillen ontstaan ten opzichte van de oude situatie. Voroal inwoners en bedrijven van de vier dorpen van Littenseradiel die bij Waadhoeke komen gaan wat meer betalen.”

Op weg naar het nieuwe beleid is de eerste stap volgens de bestuurders gezet, door de vrijstelling van OZB en rioolheffing voor sportaccommodaties te laten vervallen.

,,Komend jaar worden alle sportverenigingen die hierdoor meer moeten betalen volledig gecompenseerd.”

Het nieuwe sportbeleid wordt in 2018 opgesteld samen met de verenigingen. Wel moet de nieuwe gemeenteraad er dan over besluiten.