Stichting Welzijn Ouderen Franekeradeel start met Wintercafé voor 55-plussers

FRANEKER - De Stichting Welzijn Ouderen Franekeradeel start 29 november met het Wintercafé. Dat is een gezellig samenkomen en is bedoeld voor alle 55-plussers uit de gemeente Franekeradeel.

Tijdens het Wintercafé wordt gezamenlijk koffie of thee gedronken en is er gelegenheid om vrijblijvend mee te doen aan een activiteit.

Daarnaast wordt sinterklaas gevierd, een kerststukje gemaakt en is er tijdens de laatste bijeenkomst een gezamenlijke kerstlunch.

Het Wintercafé is in de bibliotheek Franeker aan het Sint Martiniplantsoen 41 en is op: 29 november, 6 december, 13 december, 20 december. De aanvangstijd is telkens om 10.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage.

Het Wintercafé wordt medemogelijk gemaakt door Het Gebiedsteam Franekeradeel en de bibliotheek Franeker. Informatie en aanmelden bij de SWO via 0517-393198 of info@swof.nl.