Bezoekers minisymposium in de weer met Franeker Academiestad

FRANEKER - Ongeveer vijftig personen hebben vrijdag in De Doelen het minisymposium van de werkgroep Franeker Reformatiestad bijgewoond. Het thema was ‘De moed om vrijuit te denken’.

Manon Borst, directeur van het Museum Martena opende het symposium met een verhaal over de Franeker Universiteitsbibliotheek. Voor veel aanwezigen was het een verrassing dat in die tijd boeken aan de ketting lagen en dat er staand gestudeerd werd. Misschien wel een gevolg van het feit dat er in Franeker boeken waren ‘gestolen’ en verdwenen. ,,Nog altijd een raadsel.”

Ook de Franeker Kunst Stichting (FKS) was aanwezig. Die ging in op het te realiseren Denkbeeldenpad in Franeker. Waar Kurt Boomgaard inging op Eise Eisinga, daar sprak voorzitter Lodewijk Nell over de denkers René Descartes, Anna Maria van Schurman en Balthasar Bekker.

Bij het minisymposium was daarnaast een interactief deel. Daarbij gingen de bezoekers na de pauze in groepen met stellingen aan de slag. Zij discussieerden onder andere over de belemmeringen en worstelingen die ervaren wordt als iemand de moed heeft om vrijuit te denken. Dagvoorzitter Lútsen Kooistra vatte de stellingen en uitkomsten vervolgens samen.

Het symposium werd afgesloten met een rondleiding door de Martinikerk onder leiding van Johan Oudendag. Hij is tevens lid van de werkgroep Franeker Reformatiestad.

Het volgende symposium is op 26 april. Dan staat de geschiedenis in de vroege tijd van de Reformatie centraal.