Verslaggeefster Omrop Fryslân week te logeren in Waadhoeke

FRANEKER - Verslaggeefster Lennie Bronsveld van Omrop Fryslân is de hele week aanwezig in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Zij spreekt niet alleen met mensen over de gemeenteraadsverkiezingen. Ook kan het zijn dat zij vraagt naar een slaapplaats voor de nacht. De gesprekken verwerkt zij in een verslag voor Omrop Fryslân.

Haar onderzoek wordt gedaan aan de hand van uiteenlopende thema’s. Tips en een uitnodiging voor een slaapplaats mogen worden gestuurd naar lennie.bronsveld@omropfryslan.nl.

De gesprekken zijn te zien en te horen in de nieuwsprogramma’s van Omrop Fryslân van maandag 13 tot en met vrijdag 17 november.