Vogeltentoonstelling De Edelzanger in Dongjum

DONGJUM - Als laatste activiteit in het kader van het vieren van het 60-jarig jubileum, organiseert volière vereniging ‘De Edelzanger’ een vogeltentoonstelling in Dongjum. Op deze tentoonstelling laten 29 leden van de De Edelzanger hun mooiste vogels zien; gezamenlijk hebben ze ruim 250 vogels ingeschreven, die meestrijden om de mooiste vogel in hun categorie te worden.

De ingeschreven vogels worden gekeurd door keurmeesters van de N.B.v.V. volgens de door deze bond opgestelde standaardeisen en richtlijnen. Te zien zijn onder andere postuurkanaries, diverse kleuren zebravinken, zilverbekjes, rijstvogels, gouldamadines, grasparkieten, agaporniden en vele andere soorten.

De tentoonstelling wordt gehouden op een nieuwe locatie, namelijk in Dorpshuis ‘De Boppeslach’, Dorpsstraat 33 in Dongjum. Op vrijdag 24 november zullen om 20.00 uur de kampioenen bekend worden gemaakt, waarna de tentoonstelling voor inzenders en bezoekers is geopend tot 22.00 uur. Op zaterdag 25 november kunnen de vogels tussen 10.00 uur en 15.00 uur worden bekeken. Ook zal er allerhande informatie over volièrevogels te verkrijgen zijn.

De entree is gratis.