Terug in de Martinikerk

FRANEKER - Op zaterdag 25 november start de theatertour van de muzikale voorstelling ‘Anna & Us Heit’. Willem Lodewijk werd na de moord Willem van Oranje in 1584 stadhouder van Friesland. Hij richtte vlak daarna de Universiteit van Franeker op. Hij besloot in Leeuwarden te gaan wonen en huwde zijn nicht Anna, ver weg van de familie. Binnen de familie gaf het huwelijk immers veel ophef, vanwege de ‘bloedzonde’. Anna overleed na slechts zeven maanden huwelijk. Us Heit, zoals de Friezen Willem Lodewijk liefkozend noemen, hertrouw de nooit. Hij liet een praalgraf voor Anna maken in de Grote Kerk van Leeuwarden. Dit werd de laatste rustplaats van de Friesche Nassaus. ‘Anna & Us Heit’ is een romantische en muzikale tragi-komedie op de plek waar 430 jaar geleden dit huwelijk begon. Jan-Dirk van Ravesteijn en Ella de Jong kruipen in de huid van het echtpaar. Ze spoken rond en hebben niet door dat het publiek alle gesprekken kan horen. Er zijn teksten gebruikt van Jan Janszoon Starter (Lusthof van de Friesche Nassaus) en archivaris Wopke Eekhoff. Met dit stuk wil Van Ravesteijn vooral de aandacht vestigen op de vrouw achter de man. Wat bijna niemand weet, is dat juist de liefde voor Anna er voor zorgde dat ze naar Friesland kwamen. De rol van de vrouw blijkt veel groter dan men aanvankelijk dacht. Door juist Anna de hoofdrol te laten spelen in dit stuk, wordt duidelijk welke rol zij vervulde en wat voor effect dat heeft gehad op de provincie. De voorstelling op 25 november begint om 20.00 uur in de Martinikerk in Franeker. De regie is van Marion Winters en Sander Veen. Reserveren kan via www.annaenusheit.nl.