FNP tegen extra kosten clubs

FRANEKER - In de begroting voor 2018 van de nieuwe gemeente Waadhoeke staat, dat de sportclubs die nog geen OZB betalen met ingang van 2018 wel een aanslag krijgen. De FNP vindtdat de vorming van Waadhoeke niet tot stijgende kosten voor sportclus mag lijden.