Gemeente zoekt jongeren voor titel Harlinger Held

HARLINGEN - De gemeente Harlingen is op zoek naar jongeren tussen 8 en 21 jaar die in aanmerking komen voor de titel Harlinger Held.

Wie iemand kent die een uitzonderlijke, belangeloze prestatie heeft geleverd, kan hem of haar aanmelden. De onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de opspelding van de koninklijke onderscheidingen.

Om in aanmerking te komen voor de titel Harlinger Held, moet een jongere zich vrijwillig inzetten voor een ander, een vereniging, een instantie of de gemeente Harlingen. Daarnaast moet een bijzondere prestatie of daad zijn geleverd of een goed initiatief zijn genomen.

Andere voorwaarden zijn dat de activiteit heeft plaatsgevonden binnen de gemeente Harlingen, de jongeren nog niet eerder voor deze activiteit is beloond en dat de jongere door minimaal twee referenties is aangemeld die geen familie zijn.

Het college van B&W neemt vervolgens het besluit of de jongere daadwerkelijk wordt onderscheiden.

Aanmelden kan via www.harlingen.nl/jeugdlintje.