Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers introduceert stickers met gezegden

FRANEKER - Het Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers stelt vanaf deze week een paar duizend gratis stickers beschikbaar met daarop typisch Franeker gezegden. De stickers zijn te krijgen bij diverse winkels en instellingen.

Met de stickers zegt Theo Kuipers, voorzitter van het Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers, inwoners van de stad zoveel mogelijk te willen stimuleren om Franekers te praten. Volgens Kuipers verdwijnt de typisch Franeker taal vooral bij kinderen. ,,Net als het Bildts hopen wij dat ook Franekers zoveel mogelijk hun eigen taal gaan spreken. Om die reden hebben wij ook aangeboden om mee te praten met de werkgroep die zich gaat bezighouden met het taalbeleid in de gemeente Waadhoeke.” Op de stickers staan gezegden zoals: ‘Elk dy 't wend is Franekers te praten, hoeft dat om ôns hier nyt te laten’ en ‘Praatsjes kinne geen gatten fulle, mar je komme un end at je Franekers lulle’.

Woordenboek

Daarnaast zegt Kuipers dat het genootschap ondertussen ongeveer veertig procent van het woordenboek in het Franekers klaar heeft. De bedoeling is dat het woordenboek over anderhalf jaar gereed is. ,,We zitten nu op ongeveer zesduizend woorden. We willen net als Leeuwarden uitkomen op ongeveer vijftienduizend woorden. De woorden staan er niet alleen in het Franekers, ook worden ze vertaald in het Fries, Nederlands en Leeuwarders. Ook staat de verklaring erbij en staan er zegswijzen in.” Twee jaar geleden nog werd de Taalgids foar ut Franekers uitgebracht. ,,Met dergelijke initiatieven willen we de Franeker taal levend houden.” (Tekst Jitze Hooghiemstra)