Vrolijke intocht Sinterklaas in Menameradiel

Dijksterbuorren Menaam - Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn zaterdag aangekomen in Menaam.

Rond 14.00 uur kwam het gevolg aan bij het oude gemeentehuis aan de Dijksterbuorren, waarburgemeester Piersma hen opwachtte. Na het ontvangst vertrokken Sinterklaas en de Zwarte Pieten naar Graldastate. Daar waren ook alle kinderen tot en met groep vier van de basisscholen uit Menameradiel aanwezig. Ook sloot burgemeester Piersma nog een Pietenhuwelijk. (Foto's Timen Dijkstra)