Brandweerkorps Franeker huldigt geslaagden op feestavond, koninklijke onderscheiding voor Louis Lolkema

Franeker - Bij de feestavond van het brandweerkorps Franeker hebben diverse collega’s een diploma behaald en zijn zij bevorderd.

Ook is feestelijk afscheid genomen van een aantal collega`s. De gediplomeerden manschappen A zijn: Sander Hommema, Tonnie Krook, Manschap A, Tom Vonk en Hendrik de Jong, Paul Dragstra is bevorderd naar manschap B. De gestopte brandweermannen zijn: Louis Lolkema (23 jaar dienst), Sido Zondervan en Niels Gardenier (beiden zeven jaar dienst). Zondervan verlaat als manschap B en chauffeur het korps. Hij had daarnaast een belangrijke rol in de kantinecommissie. Daarnaast vertrekt Gertjan Overheem na zeven jaar naar het brandweerkorps Heerenveen. Wel blijft hij verbonden aan de Veiligheidsregio Fryslân. Gardenier en Overheem waren manschap B en opstapper op het hulpverleningsvoertuig. Gardenier kan de brandweer helaas niet meer combineren met zijn werk. De vertrekkende collega’s zijn feestelijk van huis gehaald door de korpsleden. Dat gebeurde met een oude Amerikaanse ladderwagen, de Seagrave Tiller van de bosbrandweer uit Groningen.

Koninklijke onderscheiding

Louis Lolkema werd verrast met een koninklijke onderscheiding ontvangt voor twintig jaar vrijwillige brandweer. De onderscheiding is opgespeld door burgemeester Van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel. Lolkema zat drieëntwintig jaar als vrijwilliger bij de post Franeker. Hij doorliep in de blusgroepen de functies van brandwacht tot bevelvoerder. Ook vervulde hij meerdere nevenfuncties zoals in de sollicitatiecommissie en als oefenleider/instructeur. Ook waren er twee jubilarissen: Yme Alkema (dertig jaar dienst) en Jan Kees Toxopeus (12,5 jaar dienst). (Foto’s Eddie Spoelstra)