Poterbewaarplaatsen in Fryslân voor voetlicht bij lezing Oudheidkundige Vereniging Barradeel

MINNERTSGA - De Oudheidkundige Vereniging Barradeel houdt vrijdag 8 december een gratis lezing met als onderwerp ‘Poterbewaarplaatsen in Fryslân’.

Vanaf 20.00 uur gaat Gerrit Herrema in op het thema. De Oud-Oosterbierumer is auteur van het boek Glazen poterbewaarplaatsen in Fryslân.

Poterbewaarplaatsen, in het Fries bekend als ‘setterhokken’ of ‘poterhokken’ hebben een belangrijke invloed gehad op de aardappelteelt tussen in de vorige eeuw. Ooit stonden er meer dan tweehonderd van in Friesland. Nu zijn er nog ruim dertig over.

De lezing, die in het Fries is, is in dorpshuis De Doarpsfinne aan de Fjildleane 14 in Minnertsga.