Stichting Toxicowatch staakt overleg met Friese milieudienst FUMO over afvaloven

Lange Lijnbaan 14 Harlingen - De stichting Toxicowatch heeft direct alle overleg met de Friese milieudienst FUMO over de problematiek bij de Harlinger afvaloven opgeschort.

Toxicowatch zegt dat besluit te hebben genomen vanwege ongenoegen over de gang van zaken bij de afvaloven. Hieronder een ingezonden stuk van de Stichting afvaloven Nee. In een bericht dat de Nijmeegse milieudeskundige drs. ing. J. Vollenbroek op 6 november aan de politiek stuurde, kwalificeerde hij de FUMO al als een zieke organisatie waar de bezem door heen gehaald zou moeten worden. De afvaloven spuwt nog steeds grote hoeveelheden dioxinen uit, terwijl nader onderzoek naar de uitstoot van waterstoffluoride is nagelaten. Bovendien vindt de Europese Commissie dat de provincie te ruime normen voor de zoutzuur uitstoot van de oven hanteert. De stichting afvaloven Nee maakt zich dan ook ernstige zorgen over de ontstane situatie. (Tekst Stichting afvaloven Nee)