Fase 2 overleggroep REC verder zonder toxicoloog Abel Arkenbout

HARLINGEN - De fase 2 overleggroep, de werkgroep die in het leven geroepen is om de processen in de REC te verbeteren, gaat verder zonder toxicoloog Abel Arkenbout.

De aanleiding is volgens Harco Zwaan, bestuursadviseur van de provincie Friesland, een brief van Arkenbout waarin ,,hij zich naar onder andere Provinciale Staten en de gemeenteraad van Harlingen negatief uitlaat over het fase-2 traject." Hieronder een door Zwaan ingestuurde verklaring. De fase 2 overleggroep is van mening dat een kritische houding vanzelfsprekend is. Zo heeft de werkgroep ook steeds gefunctioneerd en dit vormde mede de basis om te komen tot goede resultaten. De wijze waarop Arkenbout zich uitlaat, diskwalificeert echter alles wat de fase 2 groep bereikt heeft. Bovendien ondermijnt Arkenbout de dialoog door zijn commentaar niet te delen in de overleggroep, maar via deze brief te communiceren. De wijze waarop Arkenbout zich tenslotte uitlaat over deelnemers aan de overleggroep maakt dat een verdere voortzetting van zijn deelname aan de fase 2 overleggroep onmogelijk is. De fase 2 overleggroep betreurt de gang van zaken. Er zijn goede resultaten geboekt en forse verbeteringen doorgevoerd. Alle onafhankelijke onderzoeken en rapporten tonen dat ook aan. Begin volgend jaar rondt de overleggroep haar laatste werkzaamheden af.