Provincie Friesland steunt MFC Berltsum met 125.000 euro

BERLTSUM - Het MFC in Berltsum heeft een bijdrage van 125.000 euro van de provincie Friesland gekregen. Het geld is bedoeld om het multifunctioneel centrum te realiseren.

De provincie heeft de aanvraag gebaseerd op de maximale subsidie van 75.000 euro voor een dorpshuis voor een dorp met minder dan drieduizend inwoners.

,,De regionale functie die Berltsum heeft op het punt zorgvoorzieningen werd niet met een verdubbeling van de dorpshuissubsidie ondersteund. Eenvoudigweg omdat Berltsum niet groter is dan drieduizend inwoners. Vanwege de investeringen in een duurzaam gebouw is ook een subsidie toegekend van 50.000 euro.”

Ook speelde volgens de provincie een rol dat niet alle dorpsbelangen van naburige dorpen de aanvraag ondersteunden. ,,Wel heeft de provincie gewezen op een aantal andere

subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden worden op dit moment nader onderzocht.”

Het multifunctioneel centrum moet de leefbaarheid in Berltsum waarborgen. In het MFC worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht. Ook regionale voorzieningen worden er in gehuisvest.

De regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Dat is een verouderde huisvesting en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Door de nieuwe huisvesting besparen de deelnemende organisaties en voorzieningen veertig procent op hun huidige exploitatiekosten.

Daarnaast was het huidige dorpshuis ’t Heechhout toe aan groot onderhoud. Die kosten worden nu uitgespaard. Ook de activiteiten van het dorpshuis verhuizen naar het MFC.

Terwijl de protestantse gemeente Berltsum haar doordeweekse activiteiten en de helft van de kerkdiensten onderbrengt in het MFC. De andere helft blijft in de Koepelkerk. Daarnaast wordt de Kruiskerk uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw om alle voorzieningen een plek te geven.

De gemeente Menameradiel heeft eerder al 1,1 miljoen euro toegezegd. Terwijl Wonen Noordwest Friesland en de VSB respectievelijk 75.000 en 30.000 schonken. Het Oranje Fonds stelde daarnaast 40.000 euro beschikbaar.