Volkskerstzang Franeker staat voor de deur

FRANEKER - De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie houdt woensdag 13 december de jaarlijkse Volkskerstzang in de Martinikerk in Franeker. De aanvang is om 19.00 uur.

Dominee Sytze Ypma houdt een meditatie met als titel Het Kerstgeheim. Bij het zingen van de kerstliederen is er orgelbegeleiding door Bauke van der Meer.

De leerlingen van basisschool De Korendrager verlenen eveneens hun medewerking.