Postduivenvereniging De Vliegende Post huldigt kampioenen

Minnertsga - Postduivenvereniging De Vliegende Post heeft vrijdag de kampioenen van 2017 gehuldigd.

Hieronder een door De Vliegende Post zelf ingestuurd verslag. Afgelopen Vrijdagavond werden er naar traditie de kampioenen tijdens de feestavond gehuldigd. Een huldiging, welke de leden later op de avond, nog eens werden getrakteerd op een fijn en uitgebreid lopend buffet. Even na half zes werd de feestavond geopend door onze voorzitter Jan Zoodsma, en heette iedereen welkom. Na iedereen op koffie werden voorzien , met iets lekkers erbij, werd er begonnen met het officiële gedeelte. Namelijk het uitreiken van de trofeeën en wandborden en vleesprijzen. Gedurende de avond werden de kampioenen van de diverse disciplines Vitesse, Midfond, Fond, en het jonge duivenspel gehuldigd, door de bestuursleden, Anne Drost en Frans de Jong! Iedereen werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Na de kampioenschappen per onderdeel waren de allersterksten aan de beurt (de Generalen). De belangrijkste exponent van het Generaal kampioenschap is dit jaar weer Cor Tolsma uit Oude Bildtzijl. En Cor hoeft geen introductie, want hij speelde wederom klaar om zijn serie kampioenschappen weer te verlengen dit jaar. Maar onderschat Louis Nagel uit Dronrijp ook niet. Net als verleden jaar 2e Generaal kampioen geworden. In het El Dorado van de Generalen mogen we ook Age Hogenhuis uit Sint Jacobiparochie zeker niet overslaan! Heeft ook een rijtje indrukwekkende prestaties mogen neerleggen in onze vereniging met daarop behaalde kampioenschappen.

Generaal Onaangewezen Generaal Aangewezen

1e Cor Tolsma 1e Cor Tolsma 2e Louis Nagel 2e louis Nagel 3e Age Hogenhuis 2e Age Hogenhuis Een eervolle vermelding voor Wim de Jong uit Sint Annaparochie , die dit jaar 3e werd op de meerdaagse fond (Noordelijke Unie) Wim beoefent met zijn duiven , het overnachtspel. Dat zijn wedstrijden voor de lange adem. Hij behaalde een voortreffelijke teletekst vermelding, en dat tegen liefhebbers uit de volgende afdelingen uit het Noorden. Afd.7 Midden Nederland, Afd 8 Gelders- Overijssel Unie, Afd. 9 oost Nederland, Noordoost Nederland, Afd 10 Noordoost – Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland. De afstand die de duif moest vliegen bedroeg ca. 1173,23 kilometer. (het station was Dax, en ligt in het Zuiden van Frankrijk)

Tentoonstelling

Verder is de tentoonstellingscommissie druk bezig met de voorbereiding van de show op zaterdag 13 januari in het clubgebouw aan de Rispinge in Minnertsga. Daarbij is er onder andere een draaiend rad met prijzen en is er een bonnenverkoop van regionale toppers.