Sinterklaas bedankt Franeker

Franeker - Sinterklaas wil alle kinderen, ouders en grootouders van Franeker en omstreken bedanken voor de afgelopen weken in Franeker. Hij heeft het weer heel fijn en gezellig gehad in Franeker en in het nieuwe grote Sinterklaashuis.

Het was heel spannend of nieuwsgierige Niek en de Burgemeester een nieuw Sinterklaashuis voor Sinterklaas hadden gevonden. En dat is gelukt, op 18 november kreeg Sinterklaas de sleutel van het Stadhuis van de Burgemeester. Hier mocht Sinterklaas tijdens zijn verblijf in Franeker logeren, alle Pieten, cadeautjes en pepernoten konden er terecht. Na het spannende filmpje van TV Franeker, meerde onder grote belangstelling van jong en oud op18 november 2017 de Pakjesboot en een volgboot vol Pieten af aan de Turfkade in Franeker. Het grote Sinterklaasfeest kon beginnen. En een groot feest is het geworden, na een prachtige intocht zijn ook de activiteiten rond het grote Sinterklaasfeest van zaterdag 25 november en zaterdag 2 december weer goed bezocht. De Stichting heeft reacties van bezoekers uit Bolsward, Workum, Sneek, Leeuwarden, Harlingen en nog verschillende plaatsen gekregen, die hier samen met Sinterklaas een leuk en gezellig Sinterklaasfeest hebben beleefd. Vele kinderen hebben activiteiten gedaan om het “zet je schoen op” pakket te verzamelen. Er is veel gedanst en gezongen. Daarnaast heeft Sinterklaas heel veel mooie tekeningen en knutsels gekregen. Het Sinterklaashuis heeft grote belangstelling genoten. Juffrouw Petra had het Sinterklaashuis heel knus voor Sinterklaas en zijn Pieten ingericht.

Sinterklaashuis

En juffrouw Petra heeft het ook druk gehad met het schoonmaken en opruimen van het Sinterklaashuis. Dit jaar heeft Sinterklaas, in het Sinterklaashuis, verhalen voor gelezen aan bijna 180 kinderen uit de eerste twee groepen van de basisscholen in Franeker. Groot en klein, jong en oud hebben alle activiteiten goed ontvangen. Inmiddels heeft Sinterklaas de sleutel die hij van de Burgemeester had gekregen, met een klein cadeautje in de schoen van de Burgemeester terug gegeven.

‘Dank aan vrijwilligers’

Het Sinterklaasfeest is mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, die volledig belangeloos vele weken met de voorbereidingen bezig zijn geweest. Zonder de inzet van vrijwilligers, sponsoren, ondernemers en De Ster van de Elfsteden zijn de Sinterklaasintocht en alle andere activiteiten niet mogelijk. Het bestuur van de Stichting Sinterklaas Intocht Franeker wil zijn dank uit spreken aan al diegenen die ook dit jaar wederom het Sinterklaasfeest een warm hart hebben toegedragen en aan alle grootouders, ouders en kinderen die alle activiteiten in grote getale hebben bezocht. De Stichting Sinterklaas Intocht Franeker kijkt terug op een aantal prachtige weken en hopen jong en oud volgend jaar weer te mogen ontmoeten bij het grote Sinterklaasfeest in Franeker. Tot slot, we hebben ook dit jaar een aantal prachtige activiteiten in Franeker mogen genieten mede door de inzet van vele vrijwilligers, denk aan het Rock en Roll Festival, Modeweekend, de Agrarische Dagen, Zachtebal PC.

Kryst yn Frjentsjer

Ook dit jaar sluiten we de activiteiten in de stad af onder de noemer Kryst yn Frjentsjer, er worden vele verschillende sfeervolle activiteiten georganiseerd. Tijdens al deze activiteiten komt de verbinding tussen ondernemers, vrijwilligers, stichtingen en sponsoren duidelijk naar voren. Deze verbinding maakt dat Franeker terecht de Ster van de Elfsteden is. Iets om trots op te zijn. We hopen dat ook volgend jaar deze verbinding weer voor mooie activiteiten in Franeker zal zorgen. Tot volgend jaar. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Stichting Sinterklaas Intocht Franeker