Dominee Dondorp verrast met grootse viering 40-jarig jubileum

FRANEKER - Een dag na de viering van het veertigjarig ambtsjubileum zijn dominee Han Dondorp en zijn echtgenote Annemarie er nog helemaal beduusd van.

Het huis staat vol bloemen en bloemstukken, kaarten en geschenken. ,,Het was onvoorstelbaar mooi. De Sint Donatuskerk in Dongjum, waar we het jubileum vierden, zat bomvol. Zelfs uit de eerste gemeente waar ik als dominee begon, veertig jaar geleden, de gemeente Een-Norg-Veenhuizen waren er mensen aanwezig. Dat had ik echt niet verwacht. We hebben het jubileum gevierd met een choral evensong. Dat is een Engelse liturgie, geen preek, wel gebeden en veel muziek. De Ichthuscantorij uit Harlingen, waar ik zelf ook bij zing, zong prachtig. En Klaas Hoek raakte met zijn harmoniumspel de mensen.” Veertig jaar geleden, op de eerste zondag van Advent, werd dominee Dondorp in Veenhuizen geïnstalleerd als dominee. Nu werd - weer op de eerste zondag van Advent - het jubileum gevierd. Het waren veertig jaren waarin Dondorp binnen de kerk veel zag veranderen, maar waar de boodschap van het licht volgens hem hetzelfde bleef. ,,De kerk was vroeger algemeen. De grote volkskerk is weg, waar iedereen bij hoorde. Er is een kleine groep over gebleven. Er is veel veranderd in die veertig jaar, wat niet is veranderd is dat je een tijdje je mond moet houden en een uurtje de mobiele telefoon uit moet zetten. Ik ken de kerk als een vrolijke groepering, heb er moeite mee als het saai is. Ik wil graag mensen aankijken, stel soms vragen aan de aanwezigen.”

Wisselwerking

Soms komt er antwoord uit de kerk. Die wisselwerking spreekt Dondorp aan. ,,Die is sterker in een kleine groep. Van een volkskerk naar een kerk voor enkelen. We hebben moeten leren bijkomende zaken los te laten. Persoonlijk vind ik dat de kerk van nu meer betrokken is bij de wereld. Van naar binnen gericht, naar meer openheid is gegaan.” Dominee Dondorp startte veertig jaar geleden als gereformeerd predikant. Na de gemeente Een-Norg-Veenhuizen volgde Beverwijk-Velsennoord, waarna hij predikant werd in de Ielânen in Sneek. ,, Het werk als predikant in een inrichting vond ik geweldig. In Beverwijk hoorde het voor een deel bij mijn werk. Het werken met bejaarde mensen, vaak dementerenden, vond ik heel bijzonder. Die mensen zijn heel teer. Maar ook al zijn ze dement, je kunt er toch heel goed mee omgaan.”

Opmerkelijke overstap

Na Sneek volgde Groenlo, Dondorp werd daar predikant van de hervormde kerk. Een opmerkelijke stap voor een dominee die opgegroeid was in een gereformeerd domineesgezin. ,,Mijn vader was dominee, mijn broers zijn allemaal dominee geworden en ik had een zwager die dominee was. Toen ik naar Groenlo verhuisde, ben ik overgestapt naar de hervormde kerk. Ik voelde mij daar beter thuis. Hoe binnen de hervormde kerk gedacht werd over theologie, paste beter bij mij.” Dondorp noemt het een prachtige tijd. ,,De kinderen groeiden op in de achterhoek. Toch wilde ik graag weer naar Friesland, waar ik mij als een vis in het water voel. In de achterhoek is iedereen erg gesloten. Friezen zijn anders. Bovendien hadden onze kinderen daar erg last van astma als gevolg van de varkenshouderijen. Het werd Franeker. Van een kerk met zestig leden in Groenlo, ging ik naar de Martinikerk in Franeker.”

Parttime

In Franeker bleef Dondorp tot zijn emeritaat in 2008. ,,Na mijn emeritaat is de kerk samengegaan met de gereformeerde kerk aan de Zilverstraat. Ik ben niet stil gaan zitten na mijn pensionering, maar als parttime dominee aan de slag gegaan in de gemeente Ried-Skingen.” Tot die gemeente horen acht kerken: Ried, Dongjum, Boer, Schalsum, Peins, Zweins, Skingen en Slappeterp. ,,Twee keer per maand preek ik in de eigen gemeente, afwisselend in de verschillende kerkgebouwen met ieder hun eigen sfeer. Daarnaast preek ik ook in andere gemeenten. Zondag ben ik in Kimswerd. Hoe lang ik er nog mee door ga? Ik word volgend jaar vijfenzeventig, het moet natuurlijk wel een keer ophouden.” (Tekst Suwarda Vis)