Presentatie uniek astronomisch uurwerk België in Eise Eisinga Planetarium

Eise Eisingastraat 3 Franeker - Het Eise Eisinga Planetarium heeft vandaag het astronomisch uurwerk uit het Planetarium van Paulus en Ghiesbreght uit België gepresenteerd.

Het staat tot en met februari opgesteld in het Eise Eisinga Planetarium. Daarna wordt het gerestaureerd. De restauratie wordt verricht door Pieter de Ruiter, die onder andere het Planetarium Zuylenburgh in Oud-Zuilen ontwikkelde. Het astronomische uurwerk is gemaakt in dezelfde tijd dat Eise Eisinga zijn Planetarium bouwde. Waar het Eisinga Planetarium wereldberoemd is geworden, is dit uurwerk vrijwel onbekend gebleven. Afgelopen jaar is het aangekocht door verzamelaar Bert Degenaar van Planetarium Zuylenburgh. Het uurwerk bestaat uit een soort dressoir van bijna drie meter lengte voorzien van vijf hoofdonderdelen als hemel- en aardglobes, planetaria volgens het geocentrische en heliocentrische wereldbeeld, tijd- en planeetwijzerplaten.

Wereldbeeld

Een bijzonder aspect is de weergave van het wereldbeeld volgens Tycho Brahe, waarbij de aarde het middelpunt vormt en de planeten in ingewikkelde banen om onze planeet draaien. Het astronomische kabinet is in het verleden zeer beperkt tentoongesteld, waardoor het vrijwel onbekend is gebleven. Het is dan ook in geen enkel standaardwerk over astronomische uurwerken terug te vinden. (Foto's Dual Fotografie)