Stichting Bildts Ondernemersfonds ziet levenslicht

SINT ANNAPAROCHIE - De Stichting Bildts Ondernemersfonds heeft maandag het levenslicht gezien. De stichting heeft als doel om Sint Annaparochie intern en extern te promoten en op de kaart te zetten.

Voorzitter van de stichting is Klaas Holst Meijer (Expert). Het bestuur bestaat verder uit Ruurd Toren (secretaris, Hema), Harm Jensma (penningmeester, Harmoney Control), John IJnema (algemeen lid, Cafetaria De Smalle Kant) en Lieuwe Greidanus (algemeen lid, Tupelo Jeans en Active Wear). De promotie van Sint Annaparochie gebeurt onder andere via het financieren van activiteiten van stichtingen, verenigingen en samenwerkingsverbanden van ondernemers, die gericht zijn op de promotie van het dorp en de twee bedrijventerreinen. Daarbij gaat het om: evenementen, activiteiten, promotionele zaken en bijvoorbeeld aankleding van het winkel- en bedrijvengebied. Ook wil de stichting samenwerking tussen alle bij de dorpspromotie betrokken partijen bevorderen en verbeteren.

Dorpspromotie

Een aantal ondernemers was in samenwerking met de gemeente het Bildt al langere tijd bezig om de activiteiten en dorpspromotie van Sint Annaparochie in kaart te brengen en te stroomlijnen. Het door hen in 2015 gehouden Koopstroomonderzoek was hiervoor de aanleiding. In dat onderzoek zijn de kansen en uitdagingen beschreven, die het dorp voor de boeg heeft. Op het door de ondernemersvereniging en gemeente het Bildt omarmde dertien puntenplan is beleid gemaakt en al deels uitgevoerd. Het stichten van een ondernemersfonds was één van de speerpunten.

Het Bildt zichtbaar houden

De stichting moet naast het promoten van Sint Annaparochie ervoor zorgen dat het Bildt zichtbaar blijft in de nieuwe gemeente Waadhoeke, die per 1 januari 2018 een feit is. Het geld voor de stichting komt uit gelden die nog in het bezit zijn in de Stichting Bildts Starters Fonds. Daarbij gaat het voor de komende drie jaar jaarlijks om 10.000 euro dat naar het ondernemersfonds vloeit.