Officiële ingebruikname CBS De Korendrager in 2018

FRANEKER - CBS De Korendrager uit Franeker wordt woensdag 21 februari officieel geopend.

Wie de school opent en hoe laat dat gebeurt, wordt nog bekendgemaakt. De school was volgens directeur Tjalling de Jong toe aan groot onderhoud. ,,In het nieuwe onderkomen zijn de ruimtes efficiënter ingedeeld. De aanpak stond overigens al op het integraal huisvestingsplan.” Het pand is in 2016 gesloopt en vervolgens verbouwd en uitgebreid door Bouwbedrijf van Marrum. De installatietechniek is gedaan door Van der Weerd. Terwijl Roosma het schilderwerk deed en ook Westra was betrokken bij de werkzaamheden. Op 4 september konden de leerlingen voor het eerst terecht op de nieuwe basisschool. Tot die tijd waren zij ondergebracht bij OBS Fûgelflecht. Zowel de leerlingen, ouders, als leerkracht gaven aan onder de indruk te zijn van de nieuwe De Korendrager. Klik hier voor een fotoreportage van de eerste schooldag.