‘Wat een portret’

Franeker - Museum Martena heeft een grote verzameling portretten in de collectie. In de Academiezaal staren een stuk of twintig ernstig kijkende heren de bezoeker aan.

Ook in de rest van het museum hangen er veel portretten van zeventiende eeuwse figuren. Opvallend daarbij is dat het vooral om mannen gaat. Of misschien ook wel niet zo opvallend! Vrouwen zijn in de geschiedenis nogal eens over het hoofd gezien.

Gelukkig hebben wij in het museum een aantal fantastische historische vrouwenportretten. Natuurlijk de prachtige exemplaren van de geleerde en artistieke Anna Maria van Schurman. Maar ook het meer dan vrouwshoge portret van Sophia van Vervou. Zij was de achterkleindochter van Hessel van Martena en erfde het Martenahuis, waar zij geboren werd en ook stierf.

Vaak zijn de vrouwenportretten als pendant van hun echtgenoot geschilderd, zoals het portret van Hyke Sophia Mulder, die samen met haar twee kindjes is afgebeeld. Zij was de vrouw van hoogleraar medicijnen en verloskunde Johannes Mulder.

Aan het eind van de bel-etage hangt het portret van professor Nerdenus. Ook van zijn echtgenote Ludovica Herbertsdochter Wijncoop is een portret geschilderd.

Over Nerdenus’ echtgenote is weinig bekend. Ze kwam uit Gelderland en kreeg vijf zonen met Nerdenus. Door het opschrift op haar portret weten wij dat zij 58 jaar oud was in 1604. Wat betekent dat zij rond 1546 geboren is.

Ludovica’s overlijdensdatum moet na 1621 liggen, want uit de archieven weten we dat zij in dat jaar een huis bewoonde in het noorderkwartier van de Franeker binnenstad, waarvoor zij twee florijnen betaalde.

Stiekem zijn wij in Museum Martena wel trots op de vrouwen in onze collectie. Dat krijg je als alle betaalde museumkrachten uit vrouwen bestaan!