Wetterskip Fryslân druk bezig met afvoeren overtollig water

Franeker - Wetterskip Fryslân is ook vandaag, donderdag 4 januari 2018, druk bezig het overtollige water zo snel als mogelijk af te voeren.

De medewerkers houden de werking van de poldergemalen extra in de gaten. De afgelopen vier maanden laten een zeer natte periode zien. Er is per maand zo’n 20-40 mm meer neerslag gevallen ten opzicht van normaal (ca 80-90 mm per maand). De maanden oktober tot en met december waren extreem nat. Voor Wetterskip Fryslân reden de Friese boezem aanvullend te bemalen omdat de natuurlijke afvoercapaciteit via de spuisluizen gering was door verhogingen van het buitenwater. Met de bemaling lukt het goed om de waterstand op de Friese boezem en in de polders binnen de grenzen van de peilbesluiten te houden. Na het weekeinde volgt een droge periode. Verzadigde bodem De bodem is behoorlijk verzadigd en neemt daardoor nog maar weinig water op. Met de aanvullende bemaling probeert Wetterskip Fryslân eventueel wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Lokaal kan er tijdelijk wateroverlast ontstaan. De klachten die bij Wetterskip Fryslân binnen komen gaan veelal over het grondwater. Door de grote hoeveelheid neerslag komt het grondwater verder omhoog. Voor de ontwatering van percelen is niet Wetterskip Fryslân verantwoordelijk, maar de particuliere eigenaren. Het peilbeheer van het waterschap heeft hierop slechts een geringe invloed. Meld overlast Heeft u overlast door hoog water in uw sloot, ziet u verstopte duikers of andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren?  Bel het algemene nummer van Wetterskip Fryslan: 058 – 292 22 22 of (buiten kantooruren) het Milieu-Alarmnummer: 058- 212 24 22.