Strafrecht centraal bij eerste bijeenkomst 2018 omtrent lezingencyclus universiteit Franeker

Raadhuisplein 1 Franeker - De eerste bijeenkomst van 2018 van de voormalige universiteit Franeker omtrent de lezingencyclus ‘Nieuwe aspecten van theologie’ is zondag gehouden.

De lezing was onderdeel van het academisch jaar 2017/2018. De eerste daarvan was op 3 september van het afgelopen jaar. Elke eerste zondag van de maand is er een lezing over verschillende onderwerpen met betrekking tot het thema. Ditmaal was de bijeenkomst in de trouwzaal van het Stadhuis van Franeker. Daar werd gesproken over strafrecht. De opening werd verricht door dr. Van Sluis, collectievormer Tresoar. Vervolgens ging mr. Vaandrager uit Amsterdam in op ‘De rol van de strafrechter anno 2018’. Daarna sprak drs. Krystyna Knegt-Jung uit Franeker over ‘Strafrecht onder professoren.

Franeker Academie

De lezingen zijn onderdeel van de universiteitsgeschiedenis van Franeker die 5 oktober is ondertekend in de Botniastins in Franeker. De Franeker Academie moet een vestiging worden van de Campus Fryslân en krijgt één collegezaal. Studenten kunnen zich er verdiepen op meerdere terreinen. Uiterlijk dit najaar zijn er de eerste concrete activiteiten. Wie meer wil weten over de lezingen, kan een e-mail sturen naar kjknegt@yahoo.com. (Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Marcel Teensma)