Boei van Harlingen voor projectbureau N31, veel animo nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Harlingen

Harlingen - Het projectbureau N31 heeft maandag de Boei van Harlingen ontvangen uit handen van burgemeester Roel Sluiter. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen in Trebol.

Daarnaast werd de gemeentelijke draagspeld uitgereikt, evenals de Hotze Schuiltrofee. Ook hield Sluiter zijn nieuwjaarstoespraak. De Boei van Harlingen werd uitgereikt aan het projectbureau N31 omdat zij volgens de gemeente altijd veel aandacht heeft besteed aan het blijven betrekken van de inwoners bij de aanleg van de nieuwe N31. ,,Het project kon op heel veel draagvlak rekenen en dat zorgde regelmatig voor veel positieve berichtgeving in de media.”

Gemeentelijke draagspeld

De gemeentelijke draagspeld ging naar Anneke Visser. Het is een beloning voor een persoon die zich op baanbrekende wijze inzet voor de Harlinger samenleving. Visser doet dit al jaren en op heel veel verschillende manieren. ,,Haar vrijwilligerswerk voor Oud Harlingen is hierbij een zeer belangrijke. Zij is al jaren een drijvende kracht bij de vereniging Oud Harlingen.” Die vereniging zet zich in op het behoud van het monumentale karakter van de stad en is hierdoor van zeer grote waarde voor Harlingen”.

Hotze Schuiltrofee

Bij de nieuwjaarsreceptie reikte de stichting Sportpromotie Harlingen ditmaal de Hotze Schuiltrofee uit aan het sporttalent Joël de Jong. Hij doet aan atletiek en tennis. Een aanmoedigingsprijs was er voor de 8-jarige Liz Stinstra. Zij is een turntalent.

Nieuwjaarstoespraak

Hieronder staat de volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Sluiter. Geslaagde Nieuwjaarsreceptie gemeente Harlingen (09-01-2018) Dames en heren, Allemaal een heel voorspoedig en gezond 2018 gewenst! Welkom aan Zee, beste mensen! Gelukkig Nieuwjaar. Een sterke start, al zeg ik het zelf. Naast de “dames en heren” ook iedereen “in between”: beste mensen, dus ik ben, genderneutraal gesproken, niemand vergeten. En “Welkom aan Zee” is onze nieuwe en zeer toepasselijke leus. We heten iedereen van harte welkom in onze gemeente, zeker het komende jaar van Culturele Hoofdstad en the Tall Ships Races! Het jaar begon goed met een bijzonder rustige oudejaarsnacht. Hier en daar wat vuurwerkoverlast, vuurtonnen die te dicht bij woningen stonden en wat geschreeuw, vervelend als je er vlak bij in de buurt woont maar al met al viel het genoeg mee. Een mooi begin. En het wordt kouder! Ik vind het koud buiten. De grote vraag is: zal de kou aanhouden! Onze eigen Piet Paulusma heeft tenslotte stevige koude voorspeld. En het is ook overal koud; bulten sneeuw in Spanje en in de wintersportcentra kunnen ze weer niet skiën, maar nu omdat er teveel sneeuw ligt. Nou, na alle overvloed aan water zijn wij ook wel aan wat eerlijke winterkou toe, sneeuw en ijs, veel ijs.... maar ja, het schijnt morgen al weer zachter te worden... Maar weer of geen weer, we zitten we hier wel lekker binnen. Onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst, warm en genoeglijk in ons vertrouwde Trebol. Nog onder de kerstboom. Ik vind dat met elke kerst zo behaaglijk, die kerstboom. Het hele jaar door druk, van alles te doen, ‘s zomers veel buiten, van alles en nog wat en dan nadert kerst. Na de Sinterklaas natuurlijk, een kerstboom voor Sinterklaas vind ik niks, dat is te vroeg, dan haal je de feesten door elkaar. Misschien moeten we een blokkade overwegen om de aanvoer van kerstbomen voor Sinterklaas tegen te houden. Maar: gezellig onder de kerstboom, schuilen onder de kerstboom, uitrusten en nieuwe energie verzamelen voor alles wat ons het komend jaar te wachten staat. En dat is veel dit jaar. Echt veel, dat zien we aankomen en dan alles nog dat wel zal gebeuren maar waarvan we nu geen weet hebben. Geeft altijd een beetje huiverig gevoel, van onder die kerstboom. Althans, zo gaat het mij. En zo zitten we hier in Trebol. Voor het laatst? Tja, het wordt verkocht, en wat dan? Trebol heeft een lange geschiedenis in Harlingen en het College wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voorziening als Trebol in Harlingen te behouden. Maar nu zitten we er nog en kijken terug op het afgelopen jaar. Het was over het algemeen een mooi jaar, maar, het kan ook hier niet ongezegd blijven, het was een jaar waar de schaduw van een afschuwelijk ongeluk over ligt. Op maandag 27 maart sloeg het noodlot op de spoorlijn, grenzend aan het erf van Hendrik Sytsma, genadeloos toe. Een vader en zijn heel jonge zoontje kwamen om het leven toen ze door de langs stormende trein gegrepen werden, net nadat ze de jonge lammetjes in de boerderij hadden bekeken. Tragisch. Een enorm verdriet voor de familie en de velen die met hun verbonden zijn en het liet een enorme indruk in onze samenleving achter. Gelukkig kan het daar vanaf nu niet meer mis gaan; de spoorwegovergang bestaat niet meer. Hendrik Sytsma was al voor dit vreselijke ongeluk in overleg met ProRail en na het ongeluk is er snel tempo gemaakt. Dat is mooi, maar het blijft extra triest dat de oplossing al in de maak was en dat het dan toch nog mis gaat. Dit gruwelijke voorval deed mij het afgelopen jaar ook een aantal keren stilstaan bij ongelukken die NIET gebeurd zijn maar heel gemakkelijk wel hadden kunnen gebeuren. Ik doel op de verdieping van de N31. Een schitterend en uiterst gecompliceerd projectwerk waar het zo ongeveer om de andere dag afwachten was welke route je moest kiezen en waarbij fietsende scholieren, het gebruikelijke autoverkeer en de imposante vrachtwagens van het werkverkeer elkaar tegenkwamen op steeds nieuwe kruispunten. Daar had van alles mis kunnen gaan waardoor we nu niet zo tevreden op de hele onderneming hadden kunnen terug kijken. Goddank IS het niet misgegaan: met name de niet aflatende inspanning van de verkeersregelaars die er altijd stonden heeft ervoor gezorgd dat er geen ongelukken van betekenis zijn gebeurd en daar mogen we best tevreden en dankbaar voor zijn en een groot. Complement voor die verkeersregelaars! En de verdiepte N31 ligt er en hij is schitterend. Vanuit de auto zie je weliswaar niets meer van de stad....maar in de stad zelf is het zicht wel een stuk ruimer geworden en de tweedeling die er was, is weg. En we gaan de omgeving van de “bak”, zoals hij in de volksmond al is gaan heten, natuurlijk mooi en groen maken. En we krijgen een nieuwe brandweerkazerne net naast de “ovonde”. Ja, zo heet dat. U bent er vast al overheen gereden, zo’n ovale rotonde. Ik dacht dat het “ovotonde” was, maar het moet dus “ovonde” zijn. Als je googelt, kan ook “ovatonde” zijn, trouwens, wilt u dit allemaal even goed onthouden? Misschien gaan er ook nog gemeentelijke diensten mee die kant op, maar dat moeten we eerst goed bekijken want dat is natuurlijk altijd een geldkwestie. Als het om geld gaat; financieel staat Harlingen er goed voor. Het is een zin die ik nu al drie jaar achter elkaar uitspreek en dat duidt op een stabiele financiële huishouding. Daar kunnen we tevreden over zijn want dat is de basis voor een gemeente waar wat te kiezen is en waar ruimte voor nieuw beleid is ten behoeve van onze inwoners. Wij zijn daar niet alleen tevreden over en het is ook niet alleen de financiële stand van zaken waarover we tevreden zijn. Onlangs bezocht de Commissaris van de Koning ons voor zijn ambtsbezoek en hij toonde zich uitermate tevreden met de stand van zaken in Harlingen op alle beleidsterreinen. En zolang dat zo blijft en Harlingen ook bestuurlijk stabiel blijft zoals het nu is, is er geen vuiltje aan de lucht en zal de provincie niet over herindeling beginnen. Zo duidelijk hadden we het nog niet gehoord. Maar het is heel helder nu: hoe lang wij een zelfstandige gemeente blijven, ligt aan onszelf. Zolang wij zorgen dat we onze eigen broek op kunnen houden, onze burgers goed bedienen en er bestuurlijk geen bende van maken, kunnen wij verder. Als er al gevaar is, komt dat niet meer van buiten maar van binnenuit. We doen het zelf. Laten we er dus voor zorgen dat we deze gemeente nog in lengte van dagen fatsoenlijk besturen maar ook dat we ons allemaal samen, alle inwoners van deze prachtgemeente, verantwoordelijke en meewerkende burgers betonen, dan hebben wij voor het voortbestaan van Harlingen niets te vrezen. Want ja, onze grote, eeuwenoude vijand Franeker, hij bestaat niet meer.... (Of is Franeker een “zij” of een “het”? Genderneutraal gesproken dan. Je weet het niet goed meer. ) Maar ‘t is wat! Alle grappen die we altijd over Franeker maakten, al het schoppen tegen alles wat Franekers was...weg! Het plaatsje is weggevaagd, verdwenen in de diepten van de Waadhoeke! Daar hadden ze de zoutboringen niet eens voor nodig! He bah....weer typisch zo’n naar Harlinger grapje ten koste van die trotse buurgemeente. De Waadhoeke is nu een week gestart en we gaan goed met ze samenwerken. We wensen ze het allerbeste en we zijn altijd bereid de Waadhoeke met raad en daad bij te staan. Waadhoeke mag dan Waadhoeke zijn, er ligt er maar een echt aan zee en dat zijn wij! “Welkom aan Zee” is dan ook de nieuwe leus die langzaamaan “Harlingen heeft wad” gaat vervangen. Een initiatief van Harlingen Promotion, de VVV, ondernemers en de gemeente. (En nog iets anders: vorig jaar was ik er echt boos op Harlingen Promotion omdat het niet gelukt was fatsoenlijke feestverlichting in de stad op te hangen. Maar hoe prachtig is het dit jaar! Mooi op tijd voor de intocht van Sinterklaas, het ziet er mooi, helder en degelijk uit en samen met de mooie grote kerstbomen gaf het een buitengewoon feestelijk beeld: heel goed!) Dus: welkom aan zee, maar in zee gaat geboord worden. Naar zout. Je kunt in zee ook naar gas boren. Dat wilden we ook, dat er in zee geboord zou worden en niet op land, juist om bodemdaling te voorkomen en zeker om ontwikkelingen zoals in Groningen verre van ons te houden. Daarom dus in zee. Welkom IN zee, zogezegd. Maar of dat geheel zonder risico is, weten we nog onvoldoende. Daarom is vooral uit de kringen van Oud Harlingen een initiatief genomen om alert te zijn op wat er precies gaat gebeuren en welke risico’s dat momenteel met zich meebrengt. We hebben daarover in de ledenvergadering van Oud Harlingen al nadrukkelijk kunnen horen en er is al een eerste informatie avond over dit thema, hier in Trebol geweest. En er komt er binnenkort nog een. Want dit thema is nog niet een, twee, drie weer weg. Dit gaat het komende jaar zeker onze aandacht vragen. En het is ook goed dat we alert zijn. Het precies blijven volgen. We hebben een heleboel in Harlingen waar we trots op kunnen zijn, maar het allerbelangrijkste wat onze identiteit bepaalt is onze schitterend behouden oude stad met z’n vele monumentale panden. Als we dat te grabbel gooien, gooien we goud weg. Er zijn mensen die zich vooral richten op de schuldvraag, de zgn. omgekeerde bewijslast, en op de vergoeding van elke schade. Dat is allemaal prima maar ik denk dat we dan al te ver zijn. Als er schade is, zijn er al dingen kapot, dat zouden we voor moeten zijn. Daar letten we dus heel goed op, het komende jaar. Maar: ik loop ook graag eens door de stad en kijk dan met aandacht naar al het moois dat er te zien is. Als je dan goed kijkt, zijn er nogal wat panden, ook in de binnenstad, ook van grote monumentale kwaliteit, die schromelijk verwaárloosd worden. Jammer, jammer. Het kan vaak zoveel beter en zoveel mooier. Het is eeuwig zonde als het zover zou komen dat sloop het enige is wat overblijft. De mogelijkheden die een gemeente heeft om in te grijpen als iemand z’n eigendom verwaarloost, zijn gering. Eigenlijk kunnen we alleen iets doen, als er sprake is van een direct bedreigende situatie waarbij bijvoorbeeld voorbijgangers getroffen kunnen worden door rondvliegende dakpannen en regenpijpen (zonder dat het stormt). Dus vandaar mijn oproep aan eigenaren van panden die onvoldoende onderhouden worden: neem uw verantwoordelijkheid en bewaar het erfgoed zorgvuldig. Je mag dan eigenaar zijn, maar zeker in en eeuwenoude stad als Harlingen zijn wij allen slechts heel tijdelijke passanten die de opgave hebben het erfgoed in behouden staat aan volgende generaties door te geven. Nog even over dat erfgoed: het had maar heel weinig gescheeld of onze Noorderhaven was de “parel van Fryslân” geworden. We hebben dat niet gered en tot het mooiste werd uitgeroepen het Planetarium van Eijse Eijsinga in die plaats die, nou ja......Maar wel derde geworden, ook mooi. Harlingen, Welkom aan Zee. We hebben onze haven verzelfstandigd. Vorig jaar was al duidelijk dat het ging gebeuren en het is zover gekomen. We verwachten er veel van, een toenemende activiteit, oplopende havengelden, verdere grondverkopen en, als het even kan, werkgelegenheid. Want: Harlingen werkt, ook aan zee! We zijn intussen van een terugblik op het afgelopen jaar overgegaan op een vooruitblik op het komende jaar waarvan we veel kunnen verwachten. Het wordt een gedenkwaardig jaar, dat kunnen we nu al zien aankomen. Natuurlijk, verkiezingen in maart. Spannend. Wat zal er veranderen? Een Raad in geheel nieuwe samenstelling of verschuift er misschien niet eens zoveel? We wachten het af, een prognose is lastig te geven. Er kunnen nog allerlei verrassingen komen die van invloed kunnen zijn op de verkiezingsuitslag. De termijn waarin nieuwe partijen zich konden melden voor de verkiezingsstrijd, is inmiddels verstreken en ik ben blij dat we alleen maar te maken hebben met fatsoenlijke partijen in Harlingen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik sta natuurlijk als burgemeester volstrekt boven de partijen. Zo hoort dat en zo is het ook. Alle partijen zijn mij even lief, en zo wil ik het graag houden. En gelukkig kan dat, zonder dat ik mijzelf geweld aan hoef te doen. Terugkijkend op de afgelopen periode stel ik vast dat onze wethouders, of u het nu altijd in alles met ze eens bent geweest of niet, hard hebben gewerkt. Er is veel bereikt. Aan het einde van deze periode wil ik ze graag bedanken voor alles wat er de afgelopen vier jaar tot stand is gebracht. En hoewel er zonder de steun van het ambtelijk apparaat niets gebeurt, Maria, Hein, Harry: hulde! Als we de verkiezingen gehad hebben, de nieuwe Raad is geïnstalleerd en het collegeprogramma is geschreven, er zijn drie wethouders aangetreden en de potvis-fontein ligt op z’n plaats, dan nadert de zomer. En in de zomer vinden van 3 t/m 6 augustus the Tall Ships Races plaats. Hebt u daar met uw vakantieplanning wel rekening mee gehouden? U kunt namelijk niet weg, begin augustus, dit mag u niet missen. We zijn al weer jaren met de voorbereidingen bezig maar nu gaat het snel. We doen er samen met de Stichting Harlingen Sail alles aan om er een groot en prachtig feest van te maken voor Harlingen en voor alle bezoekers die naar Harlingen komen. Drie dingen zijn bepalend voor het welslagen: de financiën, veiligheid en het weer. Het ziet er tot nu toe goed uit. En ‘t wordt prachtig weer, vier dagen lang! (Maar nu moet ik eens ophouden steeds het weer te voorspellen, dat is vragen om moeilijkheden!) We kunnen wel melden dat we de doelstelling van 350 trainees nu rap naderen. Daarmee onderscheiden we ons internationaal t.o.v. de andere steden die deelnemen aan the Tall Ships Races. En het is juist mooi dat we ons op dit punt onderscheiden want dit is het bij uitstek sociale gedeelte van het evenement waar jonge mensen in een internationale zeilrace kennis maken met de zee en met elkaar. Als de TSR in Harlingen zijn, is hopelijk de verbouwing van de bibliotheek, de nieuwe boekhandel en het Hannemahuis klaar. Er verrijst in de Voorstraat een uniek nieuw cultureel concept waar museum, boekhandel en bibliotheek elkaar versterken. Het wordt aantrekkelijker voor het publiek, nieuwe boeken kunnen in de bibliotheek veel eerder geleverd worden, we hebben opnieuw een prestigieuze boekwinkel in onze stad -zonder de vernieuwde en verbeterde BRUNA te kort te willen doen- en we mogen ervan uitgaan dat het ook ons stedelijk museum meer bezoekers zal opleveren. Voor die verwachting is al op korte termijn alle reden: er komt een nieuwe, spectaculaire tentoonstelling aan. In het najaar zal een selectie uit de collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum in het Hannemahuis te zien zijn. Opnieuw een grote, spraakmakende tentoonstelling in Harlingen, waard om reikhalzend naar uit te kijken. En mooi dat dit gebeurt in het jaar van Culturele Hoofdstad. Aan het einde van de maand wordt het jaar van Culturele Hoofdstad van Europa officieel geopend in Leeuwarden. Maar Culturele Hoofdstad is heel Fryslân. Ook Harlingen, dus met onze Potvis, met onze Tall Ships Race, en ook: 200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen, onze Maritieme Academie. Kortom: Leeuwarden Culturele Hoofdstad en Harlingen Maritieme Hoofdstad! Voordat ik afsluit, nog het volgende. Ook in Harlingen met z’n sterk op de buitenwereld gerichte instelling, volgen wij de buitenlandse politiek. Daar gaan wij weliswaar zelf niet over maar we weten dat we er wel de gevolgen van ondervinden. En dan begint het jaar opnieuw niet heel geruststellend en eigenlijk ook volkomen idioot. Kim Jung Un houdt z’n nieuwjaarstoespraak. Je kon wel zien; hij was ervoor naar de kapper geweest. Maar belangrijker dan z’n elegante kapsel was het dreigement van de KNOP die hij op z’n bureau heeft. De knop waarmee hij naar eigen zeggen op elk gewenst moment atoomraketten naar de Verenigde Staten kan sturen. Okee, mafkees, denk je dan, gevaarlijke gek op een gevaarlijke plaats. Maar dan wordt het nog erger door de reactie van Trump: hij heeft ook zo’n KNOP, laat hij weten. Maar zijn knop is groter, en sterker. (Vroeger vergeleken dit soort macho’s zich door te wijzen op de omvang van een bepaald lichaamsdeeltje, maar daar hebben deze twee blijkbaar een genderneutrale knop voor.) Lachwekkend als het niet zo treurig en gevaarlijk was. Kwalijke bestuurders die het liefst met elkaar wedijveren over wie er de grootste verwoesting aan kan richten! En dan tegelijk een “stabiel genie” zijn, zoals vanochtend in de krant stond. Dames en heren, ik zou ook graag een knop op m’n bureau hebben. Nog groter en sterker dan die van Trump en Kim. Een knop waarmee ik door een weldadige krachtstroom zou kunnen bevorderen dat het iedereen, om te beginnen in Harlingen, goed zal gaan in 2018. Een knop om ervoor te zorgen dat iedereen gezond en gelukkig zal zijn in het nieuwe jaar. En dat niet alleen de grote gebeurtenissen die ons staan te wachten succesvol gaan verlopen maar dat het u allemaal, in de gewone dingen van het leven; in uw relatie, met uw kinderen, de voorspoed van uw bedrijf en met al uw vrienden, goed zal gaan. Een heel jaar, voor iedereen, alleen maar goeds! Alleen maar winnaars, niemand verliest. Dat zou een nuttige knop zijn, maar we weten dat die niet bestaat. Dat is onze beperking, dat we wel een knop hebben die alles kapot kan maken maar geen knop die alles goedmaakt. We kunnen wel proberen er zo dicht mogelijk bij te komen door actief en oplettend het geluk van onszelf en onze naasten na te streven. Ik wens u een heel bijzonder gelukkig 2018! Roel Sluiter, Burgemeester gemeente Harlingen