‘Gelijke kansen voor kinderen in Harlingen door voorschoolse opvang’

HARLINGEN - Een groot deel van de 2-jarige kinderen en bijna alle 3-jarige kinderen uit Harlingen maken momenteel gebruik van de gratis voorschoolse opvang in de gemeente Harlingen.

De gemeente Harlingen heeft in het najaar van 2017 een monitor uitgevoerd om te achterhalen hoeveel kinderen gebruik maken van de voorschoolse opvang.

Van de 291 kinderen zaten er 108 tweejarigen (72 procent) en 136 driejarigen (97 procent) op de voorscholen van de integrale Kindcentra. De gemeente zegt die monitor elk jaar te herhalen.

De gemeente Harlingen biedt alle kinderen zeven uren gratis voorschoolse educatie aan. Dat moet de kinderen volgens de gemeente stimuleren extra uitdagingen te krijgen op het gebied van taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben krijgen een dagdeel extra. In totaal gaat het dan om 10,5 uur per week.

Volgens wethouder Kuiken is de voorschoolse opvang in Harlingen belangrijk. ,,In onze gemeente hebben meer jonge kinderen extra ondersteuning nodig dan in de rest van de provincie. We hopen over enkele jaren op de basisschool te zien dat deze extra ondersteuning effect heeft en dat alle kinderen met gelijke kansen beginnen aan de basisschool.”