Teatertsjerke Wier in teken van Nepal

Lautawei Wier - Sinds 2000 combineert Froukje Nijholt trektochten door Nepal met projecten voor de Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal (SMPN).

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de loannis Teatertsjerke in Wier vertelde zij zondagmiddag over dit paradijselijke land vol contrasten. Er waren beelden te zien van de oude Nepalese koningssteden Kathmandu, Bhaktapur en Patan. Evenals van de vallei, waar zich honderden tempels, chortens (Tibetaans bouwwerk), pagodes en stoepa’s (boeddhistisch bouwwerk) bevinden. De bezoekers kregen onder andere een impressie van trekkings naar Dolpo, Mustang en Langtang. Verder waren er beelden te zien van Gorkha, een gebied dat zwaar getroffen is door de allesverwoestende aardbeving in 2015. SMPN zorgde na de aardbevingen in 2015 voor noodhulp en wederopbouw van de scholen. Scholen, kerken, bedrijven en particulieren, niet alleen uit Friesland maar heel Nederland, zorgen samen met de Wilde Ganzen voor meer dan 285.000 euro. Het geld wordt besteed aan noodhulp, noodlokalen en de bouw van zeven nieuwe scholen (44 lokalen) in moeilijk toegankelijke dorpen in het Gorkhadistrict. De overheid en grote hulporganisaties boden geen hulp in het projectgebied van de stichting. Binnen een jaar kregen drieduizend kinderen weer toekomstperspectief.

Corruptie en bureaucratie

,,Nepal is geen gemakkelijk land om projecten van de grond te tillen”, vertelde Froukje Nijholt. ,,Er is corruptie en ook de enorme bureaucratie zorgt voor vertraging van de wederopbouw. Die kwam moeizaam op gang.” De Friese stichting zegt het te hebben getroffen met hun Nepalese partner Village Environment Nepal (VEN). ,,Die weet van doorpakken. Het bestuur onderhoudt nauwe contacten met de schoolbesturen, de dorpsbesturen, het districtsbestuur, de politiek in de regio, de onderwijsinspecteur in het district en het ministerie. Een groot voordeel is ook dat VEN alle paadjes in de jungle kent en overal netwerken heeft.” Het SMPN-bestuur noemt het belangrijk om met eigen ogen te zien dat het geld van donateurs en sponsor Wilde Ganzen in Nepal goed wordt besteed. In oktober 2016 bezocht Nijholt het projectgebied met medebestuurslid Gerda Breeuwsma en anderen. ,,De wegen naar het gebied waren onbegaanbaar en de jeeps kwamen steeds vast te zitten. De groep sliep in kleine tweepersoonstentjes onder primitieve omstandigheden. Dagelijks was de groep zes tot zeven uren onderweg, klom duizenden meters en daalde even zovele meters via smalle junglepaadjes, langs diepe ravijnen.”

Achttiende bezoek

Binnenkort gaat Nijholt voor de achttiende keer naar Nepal om (op eigen kosten) de projecten te bezoeken. De Stichting Studenten- en Musaharproject Nepal zet zich in voor onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in Nepal. Naast het scholenproject in het Gorkhagebied heeft de stichting nog een computerinstituut SPN-CI en een studentensponsoringorganisatie. Sinds de oprichting in het jaar 2000 slaagden 3350 computerstudenten en worden/werden 465 studenten gesponsord voor 225 euro per jaar. Er staan tien studenten op de wachtlijst. Voor komend jaar staan weer een aantal nieuwe projecten op stapel: toiletten, watervoorzieningen, schoolpleinen, schoolbibliotheken en meubilair. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL18INGB0008719123. (Tekst Franeker Courant/foto's SMPN)