Niet sjantere, mar met doen’

HARLINGEN - Eetcafé De Lichtboei was zondagmiddag het toneel van een sjantermiddag.

Drie sprekers lieten daabrij hun licht schijnen over Harlingen en de mogelijkheden om meer toeristen van de stad te laten genieten. De ruim zestig aanwezigen konden en gingen met de sprekers in discussie of stelden vragen. Hieronder een door de organisatie zelf ingestuurd verslag. Voorzitter van de PvdA Harlingen Willem de gaf als eerste het woord aan Hans Revier van de Waddenvereniging. Met een interessant verhaal zorgde hij voor discussie over hoe we in Harlingen onze toeristen meer kunnen bieden. Hebben we een visie? En hoe verkopen we op een duurzame manier het Werelderfgoed van de Waddenzee aan de toerist en Harlinger. Volgens Revier is er meer mogelijk met het werelderfgoed dan je zou denken. Het gaat volgens hem om het verhaal van het Wad dat op verschillende manieren verteld kan worden. Er kwam veel reactie uit de zaal. Presentator Erik de Groot liep zich het zweet op het voorhoofd om iedereen het woord te kunnen geven. Na een pauze met muziek van Wytze Hempenius, waar ook Wiebe van Dijk en Joke de Boer meezongen, presenteerde Jaap de Jong zijn plan voor een zeezwembad bij de Westerzeedijk. Een zoutwaterbad waar zowel de Harlingers als toeristen kunnen zwemmen. Hij heeft een verkenning gedaan en pleit voor een gedegen onderzoek. Het plan kon op veel enthousiasme . Iedereen, inclusief de raadsleden, was het er over eens dat in Harlingen weer gezwommen moet kunnen worden in de Waddenzee zonder tot de knieeen in het slib te lopen. Tot slot hield Nieske Ketelaar namens Sense of Place een inspirerend betoog over hoeveel de Waddenkust ons te bieden heeft. En dat als je wat wilt je het samen moet doen. De schouders eronder is haar devies. Ons landschap en de historie zijn het waard om te vertellen. Cultuur en natuur kunnen hierin heel goed samenkomen en elkaar versterken. Ook in Harlingen liggen genoeg mogelijkheden voor prachtige verhalen over waar we vandaan komen en de schoonheid van ons landschap. De conclusie van de middag was dan ook: ‘Niet sjantere, mar met doen’. We moeten trots zijn op onze prachtige gemeente en niet bang zijn om dat aan anderen te laten zien. (Foto's Bartele Boersma)