College pleit voor ondergrondse containers in binnenstad Harlingen

HARLINGEN - Het college van B&W van de gemeente Harlingen wil ondergrondse containers plaatsen in de hele binnenstad van Harlingen.

Het betreft het gebied binnen de singels waar op loopafstand van maximaal honderdvijftig meter een ondergrondse container voor restafval en een GFT-zuil moet komen.

Om de ondergrondse containers te plaatsen is 85.754 euro nodig. Een deel kan volgens het college worden betaald uit bestaande budgetten. Daarnaast zegt het college de gemeenteraad te vragen om de afvalstoffenheffing met ongeveer drie procent te verhogen. De gemeenteraad spreekt in februari over het voorstel. Vervolgens wordt er een informatieavond gehouden voor de binnenstadbewoners.

De ondergrondse containers moeten een einde maken aan containers die nu nog te zien zijn in het straatbeeld. Bij iedere ondergrondse container komt een GFT-zuil waar de groente, fruit en het tuinafval in kan.

Bewoners van de binnenstad beschikken daarmee straks als het aan het college ligt straks niet meer over een eigen container. Alleen bewoners met een tuin en ruimte voor een GFT-container, mogen deze behouden.

Uit een afvalenquête die afgelopen zomer in Harlingen is gehouden bleek dat veel inwoners het niet erg zouden vinden als ze honderd tot honderdvijftig meter zouden moeten lopen naar een ondergrondse container.

De gemeente gebruikte de uitkomst van de enquête om te komen tot een plan waar en hoeveel ondergrondse containers er moeten komen.