Kinderen OBS Martenaskoalle leiden symbolisch verhuizing naar nieuw onderkomen in

Bitgummole - De kinderen van OBS Martenaskoalle uit Bitgummole hebben woensdag symbolisch hun vakken met inhoud naar de nieuwe school gebracht.

Daarmee werd de verhuizing ingeleid. De kinderen zijn nu vrij. Maandag 22 Januari wordt gestart in het nieuwe onderkomen. (Foto’s OBS Martenaskoalle)