Lichtjesroute met verhalen in Wijnaldum

Wijnaldum - De officiële aftrap van Leeuwarden-Fryslân 2018 is vrijdagavond, 26 januari. Het culturele jaar begint bij de Friese cultuurdragers bij uitstek: de culturele instellingen en Friezen zelf. Archeologisch Steunpunt Wijnaldum trapt LF2018 af met een lichtjesroute en verhalen over “een bakkersknecht, schaatsen en onderduiken”.

Het Archeologisch Steunpunt is gevestigd in de consistorie, eens de plek waar de dorpelingen bijeen kwamen voor bijeenkomsten van allerhande soort. Daarnaast is de kerk van ouds het middelpunt van het dorp. Tegenwoordig is dorpshuis De Bijekoer de locatie waar alle activiteiten plaatsvinden.

Sfeervolle wandeling langs lichtjes

Langs deze drie locaties in het hart van Wijnaldum is in willekeurige volgorde een wandeling uitgezet via een sfeervolle lichtjesroute. Om 20.00, 20.30 en 21.00 uur kunt u luisteren naar het verhaal (maximaal twintig minuten) over een bakkersknecht, een Poolse schoonrijdster en onderduikers. Ieder verhaal wordt drie keer verteld. Locaties: (volgt de lichtjes) De kerk – een verhaal over onderduikers. Het Archeologisch Steunpunt (in de consistorie), Tsjerkepaad 3 – een verhaal over een Poolse schoonrijdster Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1 - een verhaal over een Wijnaldumer bakkersknecht Meer informatie is te vinden op https://www.facebook.com/ArcheologieWijnaldum en op www.winaam.nl/archeologie