Simon Vestdijk Franeker scoort hoog

Franeker - RSG Simon Vestdijk locatie Franeker kan trots zijn, de locatie wordt in het Elsevier Weekblad vermeld op een lijst van 41 ‘superscholen’ die als beste uit het onderzoek komen.

De scholen zijn beoordeeld op vier onderdelen. Het eerste is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool. Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt. En het vierde is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen.

Kleinschalig

Simon Vestdijk Franeker is een kleinschalige locatie voor ongeveer 200 leerlingen. Op deze locatie wordt onderwijs geboden in een huiswerkluw concept op vmbo, vmbo-lwoo en mavo-niveau. Het Gomarus College in Leeuwarden kwam bij het onderzoek van Elsevier uit de bus als beste middelbare school van Nederland. Andere Friese scholen die in het Elsevier-onderzoek in de hoogste categorie vallen als zogenaamde 'superschool' zijn CSG Liudger in Burgum, CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie en OSG Singelland in Surhuisterveen.